Telefon: 51 48 64 00

Vilkår og betingelser

Disse vilkårene og betingelsene legges til grunn for ditt besøk og bruk av dette nettstedet. Les dem nøye, da de inneholder viktig informasjon.

Generelle vilkår og betingelser

Dette nettstedet eies og drives av Norgesdekk AS, Jærveien 338, 4322 Sandnes. («Vi» eller «oss») Dersom du har spørsmål vedrørende disse vilkårene eller hvis du har kommentarer eller klager på dette nettstedet, kan du kontakte oss support@norgesdekk.no eller 99 88 77 66. Dette nettstedet har til hensikt å markedsføre og tilby for salg produktene og tjenestene til «Bryne Autosalg AS, Jærvegen 160, 4340 Bryne» (Verkstedet)

1. Avtalen mellom oss

Dette nettstedet tar ikke betaling for produkter eller tjenester på nettet. Nettstedet lar deg se produkter og tjenester på nettet, for så å utføre en bestilling for senere levering og betaling. Montering av dekk og andre produkter og tjenester som fremmes på denne nettsiden og din betaling for prisen på disse produktene og tjenestene vil finne sted på Verkstedet.

Bestillingen innebærer ingen kontrakt.

2. Rettigheter

Alle rettigheter, inkludert kopirett, for dette nettstedet er eid av eller lisensiert til oss. All bruk av dette nettstedet og dets innhold, herunder å kopiere eller lagre det eller de helt eller delvis, for annet enn ditt eget personlige, ikke-kommersielle bruk, er forbudt uten vår tillatelse. Du kan ikke endre, distribuere eller re-poste noe på dette nettstedet til noe formål.

3. Korrekt innhold

Vi har vært nøye i utarbeidelsen av innholdet på dette nettstedet, særlig for å sikre at oppgitte priser er korrekte på tidspunktet for publisering og at alle varene er riktig beskrevet. Men bestillinger vil bare bli akseptert dersom det ikke er noen vesentlige feil i beskrivelsen av varen eller de priser som er annonsert på denne nettsiden. Eventuell vekt, dimensjon og kapasiteter gitt om produktene er bare omtrentlige.

4. Skade på din datamaskin

Vi prøver å sørge for at denne nettsiden er fri for virus eller defekter. Men vi kan ikke garantere at din bruk av dette nettstedet eller andre nettsteder som er tilgjengelige via dette nettstedet ikke vil føre til skade på datamaskinen. Det er ditt ansvar å sørge for at riktig utstyr er tilgjengelig for å bruke nettstedet. Med unntak av tilfelle av uaktsomhet fra vår side, vil vi ikke være ansvarlig overfor noen person for eventuelle tap eller skader som kan oppstå på datautstyr som følge av bruk av dette nettstedet.

5. Tilgjengelighet

Alle bestillinger er underlagt akseptering og tilgjengelighet. Dersom varene du etterspør er ikke tilgjengelig fra lager, vil Verkstedet kontakte deg via e-post eller telefon. Du vil ha muligheten til å enten vente til varen er tilgjengelig fra lager eller avbestille din reservasjon.

6. Feilbestillinger

Du er i stand til å rette feil i din bestilling frem til det punktet der du klikker på "Send Bestilling" i bestillingsprosessen.

7. Priser

Prisene som betales for varer som du bestiller er fastsatt på våre nettsider. Alle priser er inkl mva og avgifter i henhold til gjeldende satser og er korrekte på det tidspunktet informasjon blir lagt inn. Der det ikke er mulig å ta imot din bestilling om å kjøpe varer i henhold til din spesifikasjon og beskrivelse til prisen som er oppgitt, vil Verkstedet kontakte deg via e-post eller telefon.

8. Betaling

Du vil bli pålagt å betale for bestilte varer eller tjenester hos Verkstedet ved montering.

9. Leveringskostander

Prisen på produktene og tjenestene bestilt via dette nettstedet inkluderer montering på Verkstedet. Det er ingen ekstra leveringskostnader.

10. Kansellering

Verkstedet forbeholder seg retten til å kansellere bestillingen dersom: 10.1 Det ikke er tilstrekkelig med varer på lager til å gjennomføre din bestilling 10.2 Ett eller flere av de produkter du har bestilt var oppført til feilaktig pris.

Dersom din bestilling skulle bli kansellert av Verkstedet vil du bli gjort oppmerksom på dette via epost eller telefon. Du har rett til å avbestille når som helst frem til monteringstidspunkt. Hvis du vil kansellerer din bestilling ser vi veldig gjerne at du informerer Verkstedet via telefon.

11. Ansvar

Uavhengig av det foregående, ingenting i disse vilkårene er ment å begrense eventuelle rettigheter du måtte ha som forbruker i henhold til lokal lovgivning eller andre lovbestemte rettigheter som ikke kan utelukkes, ei heller på noen måte å utelukke eller begrense vårt ansvar overfor deg i tilfeller av død eller personskade som følge av vår uaktsomhet.

12. Meldinger

Med mindre annet er uttrykkelig angitt i disse vilkårene, må alle meldinger fra dere til oss være skriftlig og sendes til vår kontaktadresse gitt ovenfor.

13. Endringer av vilkår

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen, og du bør se gjennom dem så ofte som mulig.

14. Tvister

Dette nettstedet, innholdet som finnes der, og hvilken som helst avtale brakt til veie som et resultat av bruk av dette nettstedet er underlagt og tolkes i samsvar med norsk lov. Tvister i tilknytning til leveransen skal søkes løst ved forhandlinger. Der forhandlinger ikke fører frem skal Norsk lov være gjeldene. Verneting er Jæren Tingrett.

15. Ugyldighet

Hvis deler av disse vilkårene ikke kan håndheves (inkludert eventuelle bestemmelser der vi fraskriver oss ansvar overfor deg) vil ikke gyldigheten til noen annen del av disse forholdene bli berørt.

16. Personvern

Du erkjenner og godtar å være bundet av vilkårene i våre retningslinjer for personvern.

17. Tredjeparts rettigheter

Ingenting i denne avtalen er ment å, og skal heller ikke gi noen rettigheter til en tredjepart.